Info Acces Mass media

Pentru a crea cadrul unei bune colaborări cu reprezentanții mass-media şi pentru a respectă dreptul cetățenilor de a fii informați, accesul mass-media este reglementat prin următoarele măsuri pentru realizarea unei comunicări corecte și prompte a tuturor noutăților și evenimentelor petrecute în cadrul spitalului.

REGULAMENT PRIVIND ACCESUL MASS-MEDIA:

  • Nici un reprezentant al mass-media nu are voie să pătrundă în incinta spitalului, decât cu acordul conducerii, în urmă unei solicitări scrise sau telefonice și cu permis de vizitare.
  • Reprezentanții mass-media vor fi pe parcursul vizitei însoțiți de un reprezentant al spitalului permanent.
  • Legătură dintre spital și mass media este asigurată de purtătorul de cuvânt al spitalului, desemnat prin decizie.
  • Realizarea unui interviu cu echipa managerială a spitalului se va realiza doar în urmă unei solicitări verbale/ scrise și doar cu acordul personal al directorul respective.
  • Filmarea în cadrul spitalului nu este permisă decât cu acordul conducerii și a persoanelor implicate.
  • Se interzice preluarea de imagini de tip ,,camera ascunsă;
  • Intervievarea pacienților este posibilă doar cu acordul acestora, precum și cu acordul conducerii spitalului.
  • Întregul personal medical și auxiliar are obligația de a asigura păstrarea anonimatului pacientului şi a confidenţialităţii acestuia privind internarea şi tratamentul (în absenţa unui consimţământ scris privind opusul celor de mai sus), în relația cu mass-media.

Pentru programări sau acces va rugăm să ne contactați la office@ophtamax.ro sau printr-o cerere scrisă depusă la recepția spitalului.